For Dutch producers and broadcasters

Wij acquireren zelf actief nieuwe producties. Daarnaast kunnen omroepen, programma makers- en producenten te allen tijde zelf nieuwe producties aanbieden. Daarnaast adviseren wij omroepen, programma makers- en producenten graag al in de productiefase van een programma over de voorwaarden voor internationale verkoop. Het Dutch CORE team besluit gezamenlijk, op basis van een verkoopprognose, of zij denkt een programma internationaal te kunnen verkopen.

Wij verkopen de volgende rechten; Free TV, Satellite & Cable, Pay TV, video/DVD, internet, educatieve rechten (aan scholen, universiteiten en musea) en inflight rechten aan vliegtuigmaatschappijen. Wij adviseren bij verkoop van bioscooprechten.

Om Nederlandse programma´s interessant te maken voor de internationale televisiemarkt, dient bij voorkeur met onderstaand rekening te worden gehouden.

Lengte

De meeste buitenlandse programma-slots hebben een lengte van een uur of een half uur. Dit houdt in dat voor een slot van een half uur een programma een lengte van 25 tot 30 minuten zou moeten hebben. Voor een slot van een uur is een lengte van 50 tot 55 minuten ideaal. Een programma van bv. 45 minuten of 65 minuten is moeilijk te plaatsen en moet worden ingekort. Dit kost extra geld en dat kan voor een aankoper de reden zijn om het niet aan te kopen, zeker als het programma snel uitgezonden moet worden. Voor programma’s met een lengte van 90 tot 120 minuten, de zogenaamde ´feature length` programma´s is maar een beperkt aantal internationale slots beschikbaar.

Presentatie

Voor de buitenlandse kijker is een onbekende presentator/trice, pratend in een vreemde taal, (ook wel omschreven als ‘talking heads’ )niet interessant. Nederlandse presentatie in een programma moet daarom zo veel mogelijk vermeden worden.

Rechten

Al het gebruikte archiefmateriaal en alle muziekrechten van een programma moeten wereldwijd ´gecleared´ zijn. Kortom de omroep of producent moet van alle rechthebbenden toestemming hebben voor internationale verkoop.

Materiaal

Om screeninglinks te sturen naar klanten hebben wij een Engels ondertitels/subbed MP4 bestand nodig.

Bij verkoop moet er een schone MXF file of ProRes file aangeleverd worden welke geen naamtitels en ondertitels heeft. Programma’s met een voice-over moeten een internationaal spoor hebben zodat een buitenlandse zender het programma kan dubben in de eigen taal. Voor internationale verkoop gaat de voorkeur uit naar het wereldwijd geaccepteerde standaard 16:9 “breedbeeld” beeldformaat of 4:3 “full screen”. Ook moet er een uitgebreide inhoudsbeschrijving aangeleverd worden, fotomateriaal van goede kwaliteit, een music cue sheet, een compleet (engelstalig) post productie script eneen lijst met naamtitels, begin- en eindtitels.